MR

De medezeggenschapsraad (MR) van Het Springtij bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Er wordt minimaal 5x per jaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn verdeeld over het schooljaar. De directrice, Karin van Opdorp, vergadert als gesprekspartner mee. De notulen van de vergaderingen staan op deze website en zijn voor u in te zien. Het bijwonen van een MR- vergadering is op afspraak mogelijk. Tijdens de vergaderingen hebben we het over het beleid van de school, zaken die spelen rondom de school en zaken die op school belangrijk zijn voor de kinderen. Daarbij kunt u denken aan de invulling van de schoolgids, besteding van de financiën, parkeren rondom school e.d.
Welke ouders zitten er in de MR:
  • Majorie Coomans- de Windt (voorzitter)
  • Yo Hennings
  • vacature
Welke personeelsleden zitten er in de MR:
  • Marion van de Zande
  • Marijke Franchimont (notulist)
  • Elsemarike Miezérus
Als u een vraag ​of punt (inbreng) heeft voor de medezeggenschapsraad, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het volgende emailadres:
Of u kunt contact opnemen met school en vragen naar een lid van de MR.

Jaarverslag(en)

Hier kunt u onze jaarverslag(en) downloaden.