Aanmelden

Alle aanmeldingen worden gedaan via het samenwerkingsverband Kind Op 1. Middels een toelaatbaarheidsverklaring-aanvraag wordt uw aanmelding in behandeling genomen. Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt op hun website lezen.