De zeester

De zeester start dit jaar met 9 leerlingen. De kinderen zijn in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar. Juf Suzan en juf Dionne werken allebei 3 dagen, waarvan 1 dag samen. Juf Mariska is er op maandag  met  juf Suzan. Iedere dag is er één  assistent aanwezig. Dit zijn Juf Sarah of juf Laura .  

We zijn op school van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00. Als de kinderen de klas binnenkomen starten ze met een werkje of spelmateriaal. Na deze activiteit starten we gezamenlijk in de kring met een dagopening middels een kaarsje, een gedichtje en een liedje. Dit gebeurt met behulp van het kind van de dag (gedurende het jaar gaan we over naar het kind van de week) Tijdens deze activiteit hebben we aandacht voor elkaar, onze emoties, de dagen van de week en het dagritme. Tevens wordt er aandacht besteed aan taal, rekenen, sociale vaardigheden, muziek en het lopende thema. Twee keer in de week krijgen de kinderen gymles. We spelen iedere dag twee keer buiten. 

We werken ook met een chromebook. De kinderen krijgen op hun niveau activiteiten aangeboden. Aan het eind van de dag kijken we, samen met het kind van de dag, hoe de dag verlopen is. 

Daarnaast mogen de kinderen op de maandag een tosti meenemen, die we kunnen bakken in de klas. 

De juffen zullen de ouders/verzorgers regelmatig een inkijkje geven in de dagelijkse bezigheden door middel van foto’s en korte verhalen via Parro.