In onze groep werken juf Amy, juf Marion, juf Carolien, Meester Mark, juf Saphirah en juf Emke. Dit jaar zijn we gestart met 14 leerlingen met een leeftijd van 8 en 9 jaar. Elke dag staan we met twee personen voor de groep. Hierdoor kunnen we de leerlingen extra begeleiding en ondersteuning bieden.

 

De leerlingen werken allemaal op hun eigen niveau qua rekenen, lezen en spelling. De overige vakken worden op groep 5 niveau gegeven. We besteden ook veel aandacht aan sociale vaardigheden, o.a. middels de methode PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) en het aanleren van studievaardigheden middels de methode Leren Leren.

 

We gymmen op dinsdag en donderdag. Op dinsdag geeft meester René les met een aantal stagiaires van CIOS en op donderdag geven de groepsleerkracht en de CIOS stagiares les.

 

In onze klas wordt er voornamelijk schriftelijk gewerkt. Ook hebben wij Chromebooks ter beschikking die we kunnen inzetten voor extra verdieping.

 

Op maandag hebben wij lekkere maandag. Dan kunnen de leerlingen lunchen met bijvoorbeeld noedels, soep, een tosti of iets lekkers van de bakker. We hebben een tosti-ijzer en een waterkoker tot onze beschikking. 

 

Contact

  • Via mail: (juf Amy) a.bakker@ozeo.nl, (juf Marion) m.zande@ozeo.nl, (juf Carolien) c.hoogesteger@ozeo.nl
  • Via Parro

De dolfijn