De krab

In groep Krab zitten 12 leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar. Van maandag t/m donderdag is juf Gaby in de groep en op vrijdag Meester Jerry. Op maandag en dinsdag is juf Annelie ook in de groep en op woensdag t/m vrijdag is juf Saphirah er. Samen zorgen zij er voor dat de leerlingen voldoende ondersteuning hebben bij de verschillende vakken.

We werken op het niveau van groep 3/4. De één zal iets sneller door de lesstof gaan dan de ander, maar dat mag. We beginnen dit schooljaar met het aanleren van de letters en het leren lezen van woorden en zinnen. Ook gaan we rekenen. Er is veel aandacht voor de rekenbegrippen, de getallenlijn t/m 100 en het automatiseren van de sommen t/m 10, vermenigvuldigen en rekenen over het tiental heen. Deze vakken staan iedere morgen op het rooster. Net als schrijven.

In de middag hebben we vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek, Engels, wereldoriëntatie en PAD-lessen. Gelukkig is er ook nog tijd om lekker te spelen binnen en buiten.

Twee keer in de week hebben we gym. Op dinsdag geeft meester René de gymles en op donderdag wordt de gymles gegeven door meester juf Gaby .

We gaan er met elkaar een gezellig jaar van maken.