De krab

In groep Krab zitten 11 leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar. Van maandag t/m donderdag is juf Gaby in de groep en op vrijdag juf Jessica. Op maandag en dinsdag is juf Annelie ook in de groep en op woensdag t/m vrijdag is juf Nathalie er. Dit jaar hebben we ook een stagiaire juf Siepe. Zij is er van maandag t/m woensdag. Samen zorgen zij er voor dat de leerlingen voldoende ondersteuning hebben bij de verschillende vakken. 

We werken op het niveau van groep 3. De één zal iets sneller door de lesstof gaan dan de ander, maar dat mag. We beginnen dit schooljaar met het aanleren van de letters en het leren lezen van woorden en zinnen. Ook gaan we rekenen. Er is veel aandacht voor de rekenbegrippen, de getallenlijn en het automatiseren van de sommen t/m 10. Deze vakken staan iedere morgen op het rooster. Net als schrijven.  

In de middag hebben we vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek, Engels en PAD-lessen. Gelukkig is er ook nog tijd om lekker te spelen binnen en buiten. 

Twee keer in de week hebben we gym. Op maandag geeft juf Gaby de gymles en op dinsdag wordt de gymles gegeven door meester René. 

We gaan er met elkaar een gezellig jaar van maken.