De octopus

Welkom 

Onze groep heet “Octopus”. In onze groep zitten 14 leerlingen, 7 jongens en 7 meisjes. De leerlingen zijn tussen de 8 t/m 11 jaar oud.  

De lessen tot de ochtendpauze zijn elke dag hetzelfde. Na de ochtendpauze gaan wij verder met een wisselender programma. Elke dag wordt er lesgegeven in rekenen, taal, spelling en lezen. De andere vakken zoals: natuur (Naut), geschiedenis (Brandaan), aardrijkskunde (Meander), muziek, knutselen worden verspreid over de week gegeven.  

Gym 

Op maandag en donderdag gymt onze klas. Op maandag geeft juf Marijke gymles. Op donderdag krijgen ze gymles van meester René. De leerlingen zorgen voor een gymbroek, shirt en gymschoenen. De gymtas blijft op school en wordt voor iedere vakantie meegegeven naar huis om te wassen. 

Beloning 

De leerlingen sparen voor een beloning, die van te voren al uit de beloningspot getrokken is. Het sparen voor de beloning kan als klas maar ook als individu. Bijvoorbeeld als de leerlingen goed hebben gewerkt, als een leerling goed heeft doorgezet, of als iemand rekening heeft gehouden met een ander en dit benoemt. Als de knikkerpot vol is met knikkers volgt de beloning.  

Voorbeelden van beloningen zijn: film kijken, vrij spelen, koekjesbakken, met een mooie kleur pen schrijven. 

Verjaardagen 

De leerling mag op of rond zijn verjaardag trakteren in de klas. Dit is niet verplicht. De jarige mag kiezen of hij/zij op het bord zijn eigen verjaardagstaart wil versieren en of de klas een liedje zingt voor de jarige. De klas versieren wij deze dag met een slinger. De jarige mag een verjaardagskaart uitkiezen waar we iets feestelijks op schrijven. Deze wordt in de keuken gelegd waar alle juffen en meesters iets op kunnen schrijven. De jarige mag ook nog een cadeautje grabbelen in de grabbelton! 

De juffen 

  • Juf Marijke (leerkracht) werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
  • Juf Eline (onderwijsassistente) werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
  • Juf Corine (onderwijsassistente) werkt op donderdag en vrijdag (om de week)

Wij maken er een leuk en leerzaam schooljaar van!