De maanvis

In de groep maanvis staan juf Renata ( 4 dagen ) en juf Miranda  ( 1 dag) samen met de onderwijs assistenten juf Carolien ( 3 dagen) en juf Carla ( 2 dagen) voor de groep. Er is ruimte voor ongeveer 15 leerlingen in deze groep. De leerlingen werken allemaal op hun eigen niveau qua rekenen, lezen, spelling en schrijven. De overige vakken worden op groep 4 niveau gegeven.
We starten de dag altijd met een individuele startactiviteit.
De ochtend heeft een vaste structuur ( padrondje, rekenen, pauze, schrijven, lezen, spelling, pauze)
In de middag komen de vakken gym, woordenschat, wereldoriëntatie, handvaardigheid, tekenen, muziek, verkeer en Engels aan bod.
We werken veel in werkboeken maar ook de Chromebooks worden dagelijks ingezet.
De kinderen werken vanaf de herfstvakantie  met een weekplanning, waardoor ze zich bewuster worden van wat er die week geleerd wordt en waarbij ze ook elke les kort evalueren voor zichzelf.
De vrijdag hebben we in deze groep omgetoverd tot lekkere vrijdag. Tevens mogen de leerlingen die dag  iets meenemen van thuis waar in de middag meegespeeld mag worden. Samen met de leerlingen en leerkrachten van de groep zorgen we voor een fijne sfeer in de klas.