Het zeepaard

De leerlingen

In het zeepaardje is ruimte voor 12 leerlingen in de leeftijd van 4 jaar tot 6 jaar. Het zeepaardje is een OZA (Onderwijs Zorg Arrangement ) groep. Om in aanmerking te komen voor de OZA groep, heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) verkregen vanuit het samenwerkingsverband Kind op 1.

De werkwijze

Onderwijs (Het Springtij) en Zorg (Stichting Lentekind) werken nauw samen in deze groep. De leerlingen leren door middel van spel. Onderwijs wordt  spelenderwijs aangeboden en ondersteund door Zorg. We volgen de leerlingen in hun spel, sluiten hierbij aan en voegen (taal) toe. Er wordt in de groep gebruik gemaakt van visuele ondersteuning en ondersteunende gebaren. We werken ondermeer met thema’s vanuit Kleuteruniversiteit. De thema’s zijn gebaseerd op (prenten)boeken. De onderwerpen binnen de thema’s zijn betekenisvol voor de leerlingen en sluiten aan bij hun belevingswereld. Om de algehele ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, maken we gebruik van het observatie- en registratiemodel KIJK! (Kijk In Je Klas).

De juffen

Juf Femke en juf Mariska zijn de leerkrachten. Juf Femke werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Mariska werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Juf Corine is de onderwijsassistent en werkt maandag, dinsdag en woensdag.

Juf Marjolein en juf Esmee werken vanuit stichting Lentekind in de groep. Juf Marjolein werkt op maandag. Juf Esmee op dinsdag t/m vrijdag.

Een schooldag

Elke schooldag heeft hetzelfde dagritme. Op maandag en vrijdag hebben we gym in de grote gymzaal of in de speelruimte.

Buitenspel

De leerlingen komen op school, hangen hun tas aan de kapstok, checken in met een emotiekaart en gaan dan buitenspelen.

We spelen buiten met de fietsen en de karren. We gaan van de glijbaan,  schommelen of spelen in de zandbak.

Kring

We openen de dag in de kring. We zingen beweegliedjes en zeggen een rijmversje op. We kijken samen wie er op school is. Elke leerling verplaatst zijn foto van het huis naar de school op het whitebord. Daarna hangen de leerlingen een voor een de dagritme kaarten op.

Spel

De leerlingen kiezen een hoek of spelmateriaal via het het digikeuzebord.

Eten en drinken

In de ochtend eten we fruit en/ of koek en drinken we een beker water of sap. In de middag eten we onze boterham(men) en drinken we een beker water, melk of sap.

Muziek en bewegen

Dit doen we aan de hand van een liedje van 123 zing.

Werken

We bieden de leerlingen activiteiten aan in kleine groepen. We maken een knutsel en doen spelletjes op reken, taal en sociaal emotioneel gebied. Als klaarwerkje kan er gekozen worden uit werklaatjes met verschillend spelmateriaal.

Aan het einde van de ochtend spelen we weer buiten. Daarna eten we onze  boterhammen. Na de lunch wordt er voorgelezen in de kring of wordt er een verhaal verteld met de poppenkast. Daarna is het tijd om te spelen.

Dagsluiting

We blikken terug op de dag van vandaag en kijken vooruit naar morgen.

De juffen zullen de ouders/verzorgers regelmatig een inkijkje geven in de dagelijkse bezigheden door middel van foto’s en korte verhalen via Parro.