Hieronder een overzicht van het schoolteam.

Het team

 • Juf Karin is onze directrice. Zij is 5 dagen werkzaam waarvan 4 op school aanwezig.
 • Juf Natascha werkt op de administratie. U krijgt haar vaak aan de telefoon als u belt.
 • Juf Eva en juf Yvette zijn onze orthopedagogen. Zij denken mee bij hulpvragen in de klas, kunnen onderzoeken uitvoeren, observeren, onderhouden contacten met ondersteunende diensten en natuurlijk ouders.
 • Juf Lisanne is schoolmaatschappelijk werker. Zij begeleidt leerlingen met sociale hulpvragen en begeleidt ouders naar de juiste hulpinstantie.
  Juf Lisanne is ook vertrouwenspersoon voor zowel interne als externe betrokkenen.
 • Meester René geeft een aantal gymlessen aan verschillende groepen. Dit doet hij vaak samen met stagiaires van de CIOS.
 • Meester Joey is onze conciërge. Hij is voor alle klusjes binnen school, maar helpt ook kinderen bij het oversteken. Hij werkt voor het hele IKC het Schor.
 • Roderick Ter Morshuizen is onze schoolarts. Hij is ongeveer 1 x per maand op school een onderzoek. De leerlingen kunnen worden opgeroepen voor een test of onderzoek door de GGD. Ouders worden daar ook voor uitgenodigd!
 • Juf Marieke en Juf Ela zorgen ervoor dat alles schoon en opgeruimd is binnen de school.
 • Er zijn ook verschillende mensen die soms extra begeleiding geven. Bijvoorbeeld juf Lennie voor fysiotherapie, of juf Charlotte voor speltherapie. Maar ook extra dyslexiebegeleiding gebeurt soms op school. Deze juffen of meesters zijn niet in dienst, maar helpen de kinderen op locatie. De leerkracht kan uw vragen hierover beantwoorden.
 • Juf Vera is logopedist. Een aantal kinderen kunnen 20 min per week bij haar extra begeleiding krijgen op het gebied van taal en logopedie.
 • Juf Dschigme vervangt juf Janet en geeft remedial teaching aan kinderen in onze school.
 • Juf Nanda is coördinator van de kleutergroepen en van het Springtij op didactisch gebied.
 • Juf Ellen is coördinator van het Springtij op organisatorisch gebied.
 • Binnen het Springtij zijn er 1 0 groepen. In iedere groep is een leerkracht aanwezig. Ook zijn er onderwijsassistenten in dienst. De leerkrachten werken nauw samen in een Onderwijsteam en zo zorgen zij er voor dat het allemaal goed gaat.
 • Ook is er een leerkracht die naast het werken in de klas nog andere taken uitvoert.  Juf Miriam is werkzaam in het onderwijsteam middenbouw.