Schooltijden

Het Springtij hanteert het vijf gelijke dagen rooster. Kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Om de lessen op tijd te laten beginnen, gaat de schoolbel om 08:30 uur.

De lestijden zijn als volgt:

maandag: 8.30 – 14.00 uur.

Dinsdag:   8.30 – 14.00 uur

Woensdag: 8.30- 14.00 uur.

Donderdag: 8.30 – 14.00 uur.

Vrijdag: 8.30 – 14.00 uur.

Te laat?

Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind op tijd op school is! Wij registreren alle ’te laat komers’. Als uw kind negen keer te laat is krijgt u een brief van de leerkracht mee. En in overleg met de leerplicht wordt bij de twaalfde keer een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.