De zeehond

In de Zeehondgroep werken juf Sandra (ma, di, woe om de week), juf Dinja (ma, di, do, vrij, woe om de week), juf Annelie (woe om de week) en meester Mark (do, vrij-mo). In onze klas zitten 22 leerlingen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Doordat we bijna de hele week met 2 personen voor de groep staan, kunnen we de leerlingen beter op niveau begeleiden, extra ondersteuning bieden binnen en buiten de klas en is er nog meer aandacht voor het welbevinden.

LessenNaast de reguliere vakken zoals rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat, besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden en de bewustwording en omgang van/met die vaardigheden door de leerlingen. Dit doen we volgens de methodes Leren Leren, Sociaal Gedrag en PAD. Burgerschap is ook belangrijk in onze klas en komt gedurende de week regelmatig aan bod.Structuur, veiligheid, herhaling en plezier zijn onze kernwoorden. Dagelijks sluiten wij de schooldag af met de ’top van de dag’, waarmee we de nadruk leggen op wat goed is gegaan. Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie krijgen de kinderen volgens de methode Naut Meander Brandaan. De lessen zijn onderling verweven en worden praktisch gericht aangeboden. We maken hierbij o.a. gebruik van de chromebooks, internet, filmpjes, gecombineerd met ICT-vaardigheden, maar we trekken er ook op uit in de buurt. Daarnaast wordt er wekelijks met een klein groepje gekookt door juf Marieke en willen we komend voorjaar de schooltuin aan gaan pakken.

Begrijpend lezen geven we met de methode Nieuwsbegrip en hiervoor hebben de kinderen wekelijks huiswerk. Verderop in het jaar komen de boekbespreking en spreekbeurt aan bod.

GymWe gymmen op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag geeft meester René les met een aantal stagiaires van Cios en op vrijdag geven de groepsleerkrachten les. SchoolverlatersEen deel van de groep verlaat eind van het schooljaar Het Springtij. De meeste kinderen uit onze groep stromen uit naar praktijkschool Het Bolwerk of De Klimopschool. Houd u zelf de websites van de scholen in de gaten voor de informatie-avonden, het maken van een afspraak, etc.? DiversDe verjaardagen van de kinderen vieren we met de klas. Een traktatie mag, maar is geen verplichting. Elk kind mag een kaart uitkiezen, waarop de leerkrachten iets schrijven. Deze komt na een week mee naar huis. Op maandag hebben we ‘lekkere maandag’. De kinderen mogen dan 1 tosti , 1 Cup a soup of 1 zakje Noodles meenemen en ouders zorgen zelf voor bestek en servies.

Contact

Bereikbaarheid leerkrachten:

  • per email op werkdagen: s.asselot@ozeo.nl of d.moolenbroek@ozeo.nl
  • via Parro.