De orka

In de Orkagroep werken juf Ellen  (ma, di), meester Jeroen (di, wo, do, vr), juf Helena (wo, do, vr). In onze klas zitten 22 leerlingen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Doordat we bijna de hele week met 2 personen voor de groep staan, kunnen we de leerlingen beter op niveau begeleiden, extra ondersteuning bieden binnen en buiten de klas en is er nog meer aandacht voor het welbevinden. 

Lessen
Naast de reguliere vakken zoals rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat, besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden en de bewustwording en omgang van/met die vaardigheden door de leerlingen. Dit doen we volgens de methodes Leren Leren, Sociaal Gedrag en PAD. Burgerschap is ook belangrijk in onze klas en komt gedurende de week regelmatig aan bod.
Structuur, veiligheid, herhaling en plezier zijn onze kernwoorden. Dagelijks sluiten wij de schooldag af met de ’top van de dag’, waarmee we de nadruk leggen op wat goed is gegaan. 
Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie krijgen de kinderen volgens de methode Naut Meander Brandaan. De lessen zijn onderling verweven en worden praktisch gericht aangeboden. We maken hierbij o.a. gebruik van de chromebooks, internet, filmpjes, gecombineerd met ICT-vaardigheden, maar we trekken er ook op uit in de buurt. Daarnaast wordt er wekelijks met een klein groepje gekookt door juf Helena. 

Begrijpend lezen geven we met de methode Nieuwsbegrip. Verderop in het jaar komen de boekbespreking en spreekbeurt aan bod. De vaardigheden die de kinderen hiervoor nodig hebben leren ze tijdens de ICT-lessen.  

Gym
We gymmen op maandag en dinsdag. Op maandag geeft juf Ellen de gymles waarbij ze ondersteunt wordt door een stagiaire. Op dinsdag geeft meester René les met een aantal stagiaires van het CIOS. 

Schoolverlaters
Een deel van de groep verlaat eind van het schooljaar Het Springtij. De meeste kinderen uit onze groep stromen uit naar praktijkschool Het Bolwerk of het VMBO. Houdt u zelf de websites van de scholen in de gaten voor de informatieavonden, het maken van een afspraak, etc.? 

Divers
De verjaardagen van de kinderen vieren we met de klas. Een traktatie mag, maar is geen verplichting. Elk kind mag een kaart uitkiezen, waarop de leerkrachten iets schrijven. Deze komt na een week mee naar huis. 
Op maandag hebben we ‘lekkere maandag’. De kinderen mogen dan 1 tosti, 1 Cup a soup of 1 zakje Noodles meenemen en ouders zorgen zelf voor bestek en servies. 

Contact 

Via Parro. 

 We zorgen er met elkaar voor dat het een leuk schooljaar wordt.