De haai

Onze groep heet “haai”. Er zitten 22 leerlingen in onze groep. Sommige leerlingen komen vanuit de middenbouw, anderen hebben er al een jaar bovenbouw op zitten en een enkele leerling is nieuw op school.

Ook dit jaar werken we in de bovenbouw met co-teaching: we hebben wat meer leerlingen in de groep, maar ook meer leerkrachten. We hopen op deze manier de leerlingen nog beter te kunnen begeleiden.

  • Juf Eva Lobbezoo (leerkracht) werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
  • Juf Lientje de Koning (leerkracht) werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
  • Juf Nathalie (onderwijsassistent, tevens studerend voor leerkracht) werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Naast de reguliere vakken zoals rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, Engels en wereldoriëntatie, besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden, o.a. middels de methode PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) en het aanleren van studievaardigheden middels de methode Leren Leren. Elke week sluiten we af met een weekevaluatie. Hierin geven de leerlingen aan hoe hun week is geweest; wat ging goed, wat kan beter?

We hebben 2 keer per week gym, op maandag en dinsdag.

In onze klas werken we veel op een Chromebook, maar ook wordt er nog regelmatig schriftelijk gewerkt.

We werken in onze groep met een takenrooster. Dat betekent dat elk kind een hele week een bepaald klusje doet, zoals de planten water geven, de datum op het bord zetten en het helpen uitdelen van boeken en werkbladen.

De leerkrachten zijn het best bereikbaar via Parro, maar telefonisch via het algemene nummer van school kan ook, na 14.15.

Verjaardagen: als een leerling jarig is mag er natuurlijk getrakteerd worden, maar het is niet verplicht. We bespreken met de leerling wanneer en op welke manier hij of zij het vieren van de verjaardag prettig vindt, bijvoorbeeld door een taart te versieren op het digibord, of door toegezongen te worden. De leerkrachten vieren gezamenlijk hun verjaardag in de laatste lesweek.

Schoolverlaters: Leerlingen die na dit jaar naar de middelbare school gaan zijn schoolverlater. Tijdens de kennismakingsavond hebben we al wat uitgelegd over het schoolverlaterstraject. In de loop van het schooljaar krijgen deze leerlingen (en hun ouders!) informatie over de te zetten stappen richting het voortgezet onderwijs. Zo is er in november de Adit, een IQ test. En in januari volgt het advies gesprek; welke school vinden wij geschikt voor deze leerling?

We hopen op een fijn, leerzaam schooljaar!