De zeeschildpad

Welkom!

In de middenbouwgroep De Zeeschildpad zitten 15 leerlingen,11 jongens en 4 meisjes in de leeftijd van 9-11 jaar.

Juf Elsemarike werkt op maandag, dinsdag en woensdag en juf Miriam werkt op donderdag en vrijdag.

De groep wordt ondersteund door Juf Emke op maandag, dinsdag en donderdag en door juf Jessica op woensdag. Juf Fay is als zij-instromer in de klas op maandag, donderdag en vrijdag.

Hoe ziet onze dag eruit? 

We beginnen de dag altijd met een begroeting en een gezamenlijke start door het bekijken van de kalender en het dagprogramma. Daarna doen we het PAD-rondje waarin iedereen kort vertelt hoe het met hem/haar gaat.In de ochtend staan de vakken rekenen, spelling en lezen vast op het programma. Bij deze vakken werken we in niveaugroepen zodat de kinderen zo goed mogelijk op hun eigen niveau kunnen leren. De Chromebooks zetten we in voor extra oefening en herhaling.

Vervolgens gaan we verspreid over de week aan de slag met taal, begrijpend lezen geschiedenis (Brandaan), aardrijkskunde (Meander) of natuur (Naut), PAD-les, Engels, verkeer, schrijven, muziek, tekenen of handvaardigheid en zelfstandig werken. Deze lessen worden klassikaal aangeboden

Tussendoor hebben we twee keer pauze waarbij we ook buiten spelen, één keer in de ochtend en één keer in de middag voor de lunch. Op maandag hebben we een ‘lekkere lunch’ en mogen de kinderen een tosti, cup-a-soup of noodles of een lekker broodje meenemen.

In de klas staat een knikkerpot waarin knikkers gedaan worden als iets erg goed gaat. Als de pot vol is heeft de groep een leuke beloning verdiend, zoals vrijspelen, een film kijken of een dag met een extra mooie pen schrijven.

Gymles 

Op maandag en dinsdag is er gymles; maandag geeft juf Elsemarike de les en op dinsdag de vakleerkracht meester René.De kinderen hebben gymkleding en gymschoenen nodig en krijgen een gymtas van school. De gymspullen blijven op school en worden mee naar huis gegeven bij elke vakantie om gewassen te worden.

Verjaardagen 

De verjaardagen van de kinderen vieren we met een gezellig moment in de ochtendpauze. De jarige mag een digitale taart versieren en wordt toegezongen door de klas. Ook mag hij/zij een mooie kaart uitzoeken die in de keuken komt te liggen en waar de andere collega’s een felicitatie op schrijven. Ten slotte mag ook nog gegrabbeld worden in de grabbelton van school.

Trakteren mag maar is zeker geen verplichting!

Leren Leren 

Elke dag staat een doel centraal van ‘Leren leren’ en ‘Leren sociaal gedrag’. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen werken en leren en goed om te gaan met anderen. Bijvoorbeeld: omgaan met uitgestelde aandacht, samenwerken, plannen, evalueren, feedback geven en omgaan met kritiek. Als een doel behaald is vieren we dat ook met een leuke activiteit.

Sociaal-Emotionele ontwikkeling. 

We geven les middels het PAD programma. De PAD-lessen gaan over soorten gevoelens, het omgaan met gevoelens bij jezelf en anderen en het leren oplossen van problemen.

In onze klas oefenen we ook de hartcoherentie-methode voor kinderen. De kinderen leren en oefenen een ademhalingstechniek waardoor het lichaam in een rustige modus komt en blijft. Door die rust in het lichaam kun je beter nadenken, reageer je vriendelijker en voel je je beter.

Contact 

De leerkrachten zijn bereikbaar via de Parro-app en telefonisch op het schoolnummer 0118-627407 na 14.15 uur.

Via de mail kan ook: e.miezerus@ozeo.nl en m.wasterval@ozeo.nl