Klachtenregeling

We willen zo veel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.
Op school is juf Lisanne onze vertrouwenspersoon.