De huidige toegang tot zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet is georganiseerd bij de gemeentes van Middelburg en Vlissingen. Samen met de klant, partners en zorgverleners organiseert het team passende ondersteuning voor de inwoners van de gemeente Middelburg en de gemeente Vlissingen, als zij niet meer zelfstandig, of met het (sociaal) netwerk en met voorliggende voorzieningen geen oplossing kunnen vinden voor het ervaren probleem. Medewerkers van het buurtteam uit Middelburg en medewerkers uit het buurtteam van Vlissingen zijn met regelmaat op het Schor aanwezig voor hulpvragen over zorg. U kunt hier binnenlopen met u vragen, mocht de zorgvraag op een andere plek thuishoren dan verwijzen zij u naar de juiste instantie door. (Bijv. vragen over opgroei- en opvoedingsproblemen)

Data buurtteam Middelburg: (13.00 – 15.00 uur)
14-03-2024
28-03-2024
11-04-2024

Data buurtteam Vlissingen: (13.00 – 15.00 uur)
12-03-2024
14-03-2024
09-04-2024
07-05-2024
04-06-2024
02-07-2024